Liên hệ trực tiếp:

Trường TH & THCS Xuân Lai

Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
ybi-yenbinh-th-thcsxuanlai@edu.viettel.vn